header image
----------------------
_____MENU_____
>>__Strona Główna__<<
Msze Święte i Nabożeństwa
Ogłoszenia Parafialne
Intencje Mszalne
Adoracja Najśw. Sakramentu
Patron
Duszpasterze
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafia
Caritas - 1,5% podatku
Chór Parafialny
Schola Parafialna
Galeria
Pobierz
Kancelaria Parafialna
Dokumenty
Pierwsza Komunia Święta
Bierzmowanie
Pielgrzymki
Przydatne strony
Eko_Projekt ”Laudato si”
Humor
Kontakt
Informacje z Dekanatu
>>__Strona Główna__<< arrow Eko_Projekt ”Laudato si”
Informacje o projekcie
Napisał Administrator   

"Doceniamy to co mamy" kampania edukacyjno-informacyjna encykliki "Laudato si", w trosce o wspólny DOM

W marcu 2021 r. Parafialny Zespół Caritas działający przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie, przystąpił do konkursu w ramach projektu: „Ekologia integralna encykliki Laudato si, w działaniu Wspólnoty Caritas i społeczności lokalnych”, ogłoszonego przez Caritas Polska - Caritas Laudato si, pod hasłem „Inicjatywy ekologiczne Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Warmińskiej w roku 2021”.                                                                      

 Nasz lokalny  projekt dotyczy realizacji zadania pod nazwą:

„Doceniamy to co mamy - kampania edukacyjno-informacyjna encykliki Laudato si,   w trosce o wspólny DOM”.

 

         Przewidziany czas realizacji projektu: 06.04.2021 – 15.09.2021

 

Żyjemy w czasach komputerów i zanikających relacje z drugim człowiekiem. Mamy wciąż zbyt mało czasu na rozmowy, rodzinne spotkania, spacery i na modlitwę. Mówimy, że brakuje nam miejsc relaksu, skupienia, wzmacniania ,, ducha wiary” i sił witalnych, oraz słuchania poezji i wspólnego śpiewu. Żyjąc w ciągłym zabieganiu, zbyt mało doceniamy otaczającą nas przyrodę, niewystarczająco dbamy o tereny zielone w naszym otoczeniu .

Projekt dotyczy następujących obszarów tematycznych:

Ø  podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty

Ø popularyzacja encykliki „Laudato si – w trosce o wspólny dom” i społecznej  nauki Kościoła w obszarze ekologii

Ø przeciwdziałanie marnowaniu żywności - odpowiedzialna konsumpcja

Cel główny projektu

Międzypokoleniowa nauka zachowań ekologicznych oraz przybliżenie treści encykliki  „Laudato si’ wpisującej się w społeczną naukę kościoła, szczególnie w zakresie: odpowiedzialnej konsumpcji, racjonalnego wykorzystywania „darów natury”, w trosce        o wspólny „Dom Stworzenia”.

 Cele szczegółowe projektu:

1)  Dotarcie do jak największej grupy parafian, z materiałami edukacyjno-informacyjnymi podnoszącymi świadomość ekologiczną.

2)  Przeprowadzenie międzypokoleniowych spotkań i warsztatów muzycznych, kulinarnych, recyklingu, propagujących encyklikę Laudato si, zachowanie ekologiczne.

3)  Nauka racjonalnego wykorzystywania nadwyżki zakupionego towaru, wg „babcinych przepisów” oraz recyklingu i ponownego wykorzystania „używanych” rzeczy.

Zakładamy, że poprzez podejmowane w projekcie działania, dotrzemy do dużej grupy Parafian, z przesłaniem encykliki „Lauda te si”. Będziemy zachęcać, aby osoby te w swoim najbliższym środowisku rodzinnym i społecznym, były inicjatorami i praktykami „postaw ekologicznych”. Urządzając „Alejkę św. Franciszka z Asyżu” na której powstaną „zielne i kwiatowe kąciki”, będziemy zachęcać widokiem i zapachem ziół i kwiatów, do obsadzania niezagospodarowanych terenów w naszym najbliższym otoczeniu. Zebrane latem i jesienią ,,zielne bukiety” wykorzystane będą do konsumpcji, czyli do sporządzania zdrowej herbaty i naparów ziołowych, oraz ich degustacji przez uczestników spotkań propagujących encyklikę ,,Laudato si”, organizowanych w świetlicy parafialnej oraz w ogrodzie w ,,Namiocie Skupienia”. W projekcie zastosujemy proste rozwiązania ekologiczne takie jak np. lampy solarowe, filtry do oczyszczania wody, segregacja śmieci, recykling i ,,drugie” wykorzystanie używanych rzeczy min. pozyskanie książek do „Eko-parafialnej biblioteczki”. 

 

Osoby uczestniczące w eko-konkursach i warsztatach praktycznych: kulinarnych, recyklingowych i ogrodniczych, nauczą się racjonalnego wykorzystywania i niemarnotrawienia zakupionej żywności, wykonanymi z cementu donic na kwiaty i warzywa, oraz przerabiania „rzeczy z odzysku” na nowe, użyteczne przedmioty. Pielgrzymując „po wodzie” przekonamy się, że najlepiej zwiedza się piękny świat przyrody, podróżując rowerem czy też kajakiem.

 

Bliższych informacji o projekcie udziela koordynator merytoryczny projektu Teresa Nowacka nr tel. 603311690 oraz koordynator finansowy projektu  Alicja Rodziewicz nr tel. 660115995.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w realizację projektu.

Zadanie w kwocie 12 500 zł jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.